News Mehedinti

ANUNT PUBLIC

Data: 8-11-2023

NITULESCU EMIL anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare, conformH.G.nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, pentrueloaborare PUZ in vederea parcelarii si construirii unor locuinte cu functiuni complementare”:planul nu necesită evaluare de mediu şi nu necesită evaluare adecvatăşi se va supune adoptării fără aviz de mediu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi din str.Băile Romane nr.3, Drobeta Turnu Severin, în zilele de luni-vineri, între orele 08-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmmh.anpm.ro. – Reglementări – Avize de mediu – Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mehedinţi, în termen de 10 zile calendaristice de la apariţia anunţului.